NATJEČAJ Poznato kada kreću prijave za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Ilustracija/PEXELS

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Izmjene i dopune uvjeta i kriterija za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, a u kojima su određeni uvjeti dodatno pojašnjeni i definirani.

Podnošenje prijava će započeti danom objave Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, 13. ožujka 2024. godine u 9:00 sati.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU. Poveznica na sustav i korisničke upute za rad u sustavu bit će dostupne na mrežnoj stranici Fonda.

Prijava u sustav eFZOEU vršit će se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti.

Prijavitelj prijavu podnosi samostalno ili u njegovo ime prijavu može podnijeti opunomoćenik. Ako prijavu podnosi opunomoćenik u ime prijavitelja, u prijavnu aplikaciju je obvezno učitati i specijalnu punomoć za podnošenje prijave na Poziv ovjerenu od javnog bilježnika (dokument broj 11. iz popisa dokumentacije u točki VII.). Specijalna punomoć izdana odvjetniku ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika. Primjer obveznog sadržaja specijalne punomoći je Prilog ovih Uvjeta i kriterija.

Objavljena je i nadopuna tehničkih uvjeta kao i obavezni sadržaj punomoći, koji građani mogu koristiti kako bi ovlastili drugu osobu za podnošenje prijave u njihovo ime.  

Objava javnog poziva, kao i zaprimanje prijava, kreće od 13. ožujka 2024. godine. Od tog dana građani će moći sa stranica Fonda preuzeti prijavni obrazac i obrazac tehničkog proračuna, koji čine dio obvezne dokumentacije za prijavu.

Sve detalje možete potražiti ovdje.