Nevjerojatan je popis tvari i predmeta koji se bacaju u kanalizaciju!

arhiva/VVK

Uz račune za svibanj koji su već počeli stizati u fizičke, ali i e-mail sandučiće, Vinkovački vodovod i kanalizacija korisnicima je dostavio apel s obzirom na problem koji se javlja u sustavu javne odvodnje. Naime, ovaj sustav projektiran je za vodu, ljudski otpad i toaletni papir, no ubacivanjem nedopuštenih tvari dolazi do začepljenja i oštećenja sustava, a samim tim i do povećanih nepotrebnih troškova i potencijalne ugroze zdravlja i onečišćenja okoliša.

S obzirom na sadržaj apela, očito se djelatnici VVK susreću sa svakakvim predmetima i tvarima kojima nije mjesto u sustavu odvodnje. Naime, u ovom apelu poseban naglasak je stavljen na zabranu bacanja u kanalizaciju pepela, slame, strugotina metala, plastike, drva; krpa, perja, pelena, uložaka i tampona, štapića za uši, plastičnih vrećina, mrtvih životinja, opušaka, kao i ostataka boja za farbanje betona, naftnih derivata, pokošene trave, lišća i ostalog.

Posebnu pozornost iz VVK skreću na vlažne maramice koje građani bacaju u WC školjku, a riječ je o materijalu koji se ne razgrađuje u vodi što dovodi do začepljenja cijevi.

Sve nabrojane tvari i predmeti, stvaraju velike poteškoće u radu crpnih stanica i obrada takvog otpada zahtjeva dodatan rad djelatnika koji moraju fizički očistiti takav otpad s obzirom kako ne postoji tehnologija koja takav tip otpada sama razgrađuje i odstranjuje. Bacanje takvog otpada u sustav javne odvodnje onemogućava rad crpki, a ukoliko crpke ne rade, podiže se razina vode u crpnim stanicama te dolazi do isplivavanja fekalija što građanima pravi štetu. Njihovo bacanje u sustav javne odvodnje oštećuje uređaje i crpne stanice što zahtjeva dodatna financijska sredstva za popravak istih, navode iz VVK.