Novi projekti Zavoda za javno zdravstvo VSŽ i Razvojne agencije VSŽ za bolju kvalitetu života

Ilustacija

S ciljem unaprjeđenja kvalitete života svih građana Vukovarsko-srijemske županije, s posebnim naglaskom na poboljšanje zdravstvene zaštite, Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije (ZZJZ VSŽ) i Razvojna Agencija Vukovarsko-srijemske županije (RA VSŽ) partnersku suradnju konkretiziraju kroz pripremu i provedbu različitih projekata.

Uvažavajući temeljna načela populacijskog pristupa i podjednake dostupnosti zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu na području VSŽ, ZZJZ VSŽ i RA VSŽ prepoznali su važnost sinergije između zdravstvene brige i razvoja lokalne zajednice. Kroz ovu suradnju obje institucije zajednički djeluju na nizu ključnih inicijativa kao što su unaprjeđenje zdravstvene skrbi, prevencija bolesti i promocija zdravlja te aktivnije uključivanje relevantnih regionalnih i lokalnih dionika, organizacija civilnog društva i građana po pitanju zdravstvene zaštite.

Trenutno, Zavod za javno zdravstvo VSŽ kao nositelj projekta ima u provedbi dva projekta, u kojima Razvojna agencija VSŽ, kao regionalni koordinator, aktivno sudjeluje još od faza pripreme kroz pružanje savjetodavne i stručne pomoći.

Za projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije“ u srpnju 2023. godine Zavod za javno zdravstvo potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta od 254.097,24 eura financirana je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a isti će se provoditi do listopada 2025. godine.

Svrha projekta je osigurati specijalističko usavršavanje djelatnika Zavoda za javno zdravstvo iz područja epidemiologije te iz područja školske i adolescentne medicine, a sve s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite kroz dostatnu popunjenost mreže javne zdravstvene službe na području Vukovarsko-srijemske županije.

Odlična projektna suradnja između dvije ustanove nastavlja se i kroz projekt „Klik u pravo vrijeme“, koji Zavod za javno zdravstvo provodi u partnerstvu s Udrugom za borbu protiv ovisnosti „NE-OVISNOST“ iz Osijeka. Cilj projekta je identificirati osobe s rizikom od razvoja ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama te podizanje svijesti kod djece i roditelja o ovisnosti o modernim tehnologijama. Ukupna vrijednost projekta iznosi 43.798,53 eura i u cijelosti je financiran od strane Ministarstva zdravstva iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama za 2022. godinu. Projektom se želi podići svijest djece o rizicima ovisnosti te njihovim roditeljima o važnosti prevencije što uključuje brojne aktivnosti kao što su organizacija radionica, predavanja, izrada priručnika, postera, brošura, promotivne aktivnosti i izvanbolničko liječenje.

Suradnja između Razvojne agencije i Zavoda za javno zdravstvo predstavlja važan korak prema stvaranju zdravije i održivije budućnosti te je izvanredan primjer kako partnerstvo između zdravstvenih institucija i regionalnih koordinatora može pozitivno utjecati na lokalnu zajednicu i pridonijeti boljoj budućnosti za sve stanovnike Vukovarsko-srijemske županije.