Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu ide na ruku dosadašnjim posjednicima

Ministarstvo poljoprivrede pustilo je u proceduru e-Savjetovanja Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Riječ je o izmjeni Zakona kojima se propisuju novi kriteriji za odabir najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za zakup, a koji daju prednost dosadašnjim posjednicima koji se bave određenom vrstom proizvodnje, stočarima, te ponuditeljima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom koja ostvaruje dodanu vrijednost.

Isto tako, razrađeni su i dodatni kriteriji, ukoliko dva ili više prijavitelja ima jednake uvjete, a kojima se, u prvom redu daje prednost mladim domicilnim nositeljima OPG-a.

Ovim prijedlogom Zakona prioriteti su drugačije posloženi nego izvorna verzija Zakona kroz:

  • Davanje prioriteta dosadašnjem posjedniku uz ispunjavanje sljedećih uvjeta: izvršenje gospodarskih programa, udio izravnih plaćanja najviše 30% u odnosu na prihode i primitke te ispunjavanje dodatnih uvjeta za prvenstvo poput izjednačavanja broja uvjetnih grla i hektara predviđenih zakonom, posjedovanje objekta za preradu ili sadnja voćnih vrsta, povrća, uspostavljanja sjemenarske ili rasadničke kulture u udjelu u odnosu na ukupne površine predviđene zakonom pri čemu se za posljednji uvjet daje prijelazni period od godinu dana od stupanja Zakona na snagu;
  • Drugi prioritet, prema prijedlogu Zakona, imat će sektor stočarstva, pri čemu se više rangiraju stočari koji imaju rasplodni materijal;
  • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, status mladih poljoprivrednika, domicilnost i dalje ostaju kriteriji prvenstva, međutim sukladno primijenjenoj metodologiji prelaze u horizontalne kriterije koji se primjenjuju u slučaju jednakih bodova na sektorskih kriterijima.

Predloženim izmjenama propisuje se i kontrola provedbe Gospodarskih programa i odredbi ugovora od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te praćenje financijskog učinka provedbe Gospodarskog programa od strane jedinice lokalne samouprave.

Konačni cilj države jest ovim izmjenama Zakona je povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje veće dodane vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i njegovog daljnjeg održavanja, omogućavanja da se obrađivanjem poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu utječe na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora i osuvremeni život u ruralnim prostorima.

Zakonom se predlaže elektronička provedba natječaja za zakup i prodaju te izuzimanje županija iz postupka, čime će se stvoriti preduvjeti za bržu i efikasniju provedbu raspolaganja.

Svi zainteresirani mogu se s prijedlozima i/ili primjedbama uključiti u e-Savjetovanje sve do 12. siječnja 2021, a očekivana objava Izvješća o usvojenim prijedlozima planirana je za 19.10.2021. godine.