Nuštar, Cerić i Marinci spojeni na regionalni vodovod, bit će dovoljno vode u svim uvjetima!

Izgradnjom vodospreme/crpne stanice (VS/CS) Nuštar, a prije toga spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci, riješeno je pitanje vodoopskrbe u Općini Nuštar! Sva naselja u ovoj općini sada dobivaju vodu iz regionalnog vodovoda, a osigurana im je i sigurnost u isporuci vode jer su im putem vodospreme osigurane dovoljne količine vode u svim uvjetima.

Spojni cjevovod Nuštar-Marinci u rad je, podsjećamo, pušten prošle godine pa su tako i Marinci, kao posljednje naselje u Općini Nuštar, spojeni na regionalni vodovod. Izgradnjom tog cjevovoda s radom je prestao zdenac u Marincima i trajno je riješeno pitanje vodoopskrbe u tom naselju kvalitetnom vodom iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima uz povoljan režim tlakova u svim uvjetima potrošnje. Ukupna vrijednost radova bila je 4,1 milijun kuna.

Kako bi vodoopskrba Nuštra, Cerića i Marinaca bila trajno i kvalitetno riješena čekao se završetak izgradnje VS/CS Nuštar. Objekt je pušten u rad počekom godine, a vrijednost radova bila je 7,9 milijuna kuna. S 80 posto radove su financirale Hrvatske vode, a s po 10 posto Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar. Vodosprema ima kapacitet 350 m³ odnosno dvije vodne komore po 175 m³.

 

O ovim projektima, ali i planiranim projektima u nadolazećem razdoblju na području Općine Nuštar, bilo je govora na današnjem na radnom sastanku načelnika Hrvoja Drinovca s direktorom Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK) Ivanom Rimcem, rukovoditeljem Tehničkog sektora VVK Darkom Čengićem i rukovoditeljem Sektora investicija i razvoja VVK Daliborom Pavićem.

– Prijašnjih godina, posebno u vrijeme visokih ljetnih temperatura, bili su primjetni problemi s tlakom u naseljima ove općine budući da su Nuštar, Cerić i Marinci dobivali vodu iz vodoopskrbnog cjevovoda Vinkovci-Nuštar koji svojim karakteristikama i kapacitetom nije zadovoljavao svakodnevne potrebe mještana ova tri naselja. Stoga se nakon izgradnje spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci nastavilo s radovima na izgradnji VS/CS Nuštar kako bi se ti problemi u što skorijem razdoblju riješili. Rezultat ovih radova je kvalitetno riješeno pitanje opskrbe vodom u ova tri naselja koja osim što dobivaju kvalitetnu vodu iz Sikirevaca sada imaju sigurnost u isporuci vode iz vodospreme Nuštar – rekao je direktor VVK Ivan Rimac.

Cjelokupne aktivnosti u vodoopskrbi na tom području završit će realizacijom projekta Aglomeracija „Vinkovci-sjever“ koja za općinu Nuštar, osim radova na sustavu odvodnje otpadnih voda, predviđa i rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog sustava odnosno rekonstrukciju 10 km vodoopskrbnih cjevovoda. Trenutno je u fazi izrada projektne dokumentacije odnosno proces dobivanja potrebnih suglasnosti od javnopravnih tijela.

– Osim izgradnje mreže odvodnje i pripreme za kućne priključke, planirano je da će ova aglomeracija obuhvatiti i rekonstrukciju vodovodne mreže u onim naseljima gdje je to nužno i gdje imamo najveće probleme zbog dotrajalosti mreže, velikih gubitaka i novih uvjeta dobave vode budući da su sva naselja obuhvaćena ovom aglomeracijom sada spojena na regionalni vodovod – dodao je Rimac.

Inače, aglomeracija „Vinkovci-sjever“ predviđa radove na području općina Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci, a po završetku izrade projektne dokumentacije krenut će osiguravanje sredstava, provedba javne nabave i odabir izvođača radova.