Od 20 gradova s najmanjim prihodima po stanovniku u 2019. ni jedan se ne nalazi uz more

Na temelju baze podataka Ministarstva financija Institut za javne financije objavio je rad „Ostvarenje proračuna općina, gradova i županija u 2018. i 2019.“, a kako bi se što jednostavnije usporedili podaci po jedinicama lokalne samouprave. Kako Ministarstvo financija svoje podatke objavljuje u opsežnom, za širu populaciju, teško razumljivom obliku, putem ovakvih radova javnosti se daje opća slika u nekom području, u ovom slučaju o proračunskim sredstvima gradova i općina. Ovaj rad izradili su Katarina Ott, Mihaela Bronić, Branko Stanić te Filip Badovinac.

U radu se posebno ističe kako „Visoki prihodi – kako ukupni, tako i po stanovniku – ne moraju nužno značiti i dobro poslovanje lokalne jedinice, jer ponekad veliki dio njihovih prihoda čine razne vrste pomoći, zaduživanja i slično.“, pa podatke same po sebi, bez usporedbe, svakako ne bi trebalo gledati izdvojeno jer se može stvoriti nerealna slika.

U ovoj izuzetno zanimljivoj analizi koju u cijelosti možete pročitati ovdje, izdvajamo sljedeće zaključke:

  • Ako se promatraju općine s prosječnim prihodima po stanovniku većim od 10.000 kn u 2019. od njih 33 samo devet se ne nalazi uz more (Civljane, Grožnjan, Saborsko, Lećevica, Ervenik, Biskupija, Kijevo, Vrhovine i Fužine).
  • Među općinama s prosječnim prihodima po stanovniku manjim od 2.900 kn, od 39 takvih općina ni jedna se ne nalazi uz more
  • Od 20 gradova s najmanjim prihodima po stanovniku u 2019. ni jedan se ne nalazi uz more
  • U obje godine ukupni prihodi Grada Zagreba veći su od zbroja ukupnih prihoda oko 120 gradova (U Hrvatskoj imamo 127 gradova)
  • Dva grada (Opuzen i Komiža) 2019. imaju ukupne prihode manje od 13 mil. kn, dok pet općina (Medulin, Matulji, Konavle, Viškovo i Kostrena) ima ukupne prihode veće od 50 mil. kn
  • 54 grada ili općine su 2019. imali veće prihode po stanovniku od Grada Zagreba (9.427 kn)