Od danas do 19. svibnja prijave za upis djece u Dječji vrtić Vinkovci

U tijeku je Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Vinkovci za pedagošku godinu 2023./2024. uz napomenu da se prijave za upis djece podnose od 11. do 19. svibnja 2023. godine do 12 sati putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu „e-Građani“ koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://vrtici.e-upisi.hr/.

Preporučuje se roditeljima da prije upisa provjere podatke koji su od značaja za upis, da u sustavu e-Građani vide djecu, da im je prijavljena ispravna adresa i slično, a roditeljima koji nemaju uvjete za pristup e-prijavi tehnička podrška bit će pružena u Upravi Dječjeg vrtića Vinkovci, J. J. Strossmayera 7, Vinkovci.

Za korištenje tehničke podrške u razdoblju upisa obvezna je prethodna najava na broj telefona 032/338-446 od 9 do 14 sati ili na e-mail: dv.vinkovci@gmail.com.

Programi predškolskog odgoja za djecu rane i predškolske dobi ostvaruje se u jasličkim i vrtićkim skupinama u sljedećim objektima u sklopu Dječjeg vrtića Vinkovci:

1. Dječji vrtić i Jaslice «Stribor», J. J. Strossmayera 7, Vinkovci;

2. Dječji vrtić «Budućnost», M. J. Zagorke 44, Vinkovci;

3. Dječji vrtić «Vladimir Nazor», Blok V. Nazora 7, Vinkovci;

4. Dječji vrtić «Naša radost», P. Miškine 69, Vinkovci;

5. Dječji vrtić «Lenije», H. D .Genschera 10, Vinkovci;

6. Dječji vrtić «Pčelica», Dvanaest redarstvenika 18a, Vinkovci.

Završna napomena; u program jaslica može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2023. napuni jednu godinu života, a u vrtićki program može se upisati dijete koje do 31. kolovoza 2023. napuni tri godine života.