Od utorka zaprimanje zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe

Hrvatski državljani stariji od 65 godina života koji nisu osigurali prihod za starost i ne ostvaruju pravo na mirovinu, imat će s prvim danom nove godine pravo na mjesečnu naknadu od 800 kuna.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) od 15. prosinca 2020.,  zaprimat će zahtjeve za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe. Vinkovčani, koji ispunjavaju uvjete za nacionalnu naknadu, zahtjev će moći predati osobno u Ispostavi Vinkovci (Splitska 16a) ili preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani. Tiskanica zahtjeva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se, od 15. prosinca, preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u sustavu e-Građani ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina. 

Prebivalište na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava je osnovni uvjet, dok su ostali uvjeti:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800,00 kn
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Nacionalna naknada za starije osobe ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti, a ne može biti ni predmet ovrhe ili osiguranja.

Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje HZMO preko poslovnih banaka u RH, a prve isplate predviđene su u veljači 2021. za siječanj 2021.