Općina Stari Jankovci i partneri zajedničkim projektom do jačeg malog i srednjeg poduzetništva

Vodeći partner Općina Stari Jankovci s partnerima Općinom Tovarnik, Razvojnom agencijom Žepče, Unijom poslodavaca Crne Gore i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj održao je tzv. online kick-off konferenciju projekta „Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“. Prevedeno, „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET“.

Projekt ima za cilj jačanje konkurentnosti lokalnog malog i srednjeg poduzetništva (MSP) kroz razvoj transnacionalnog poslovnog klastera, poboljšanjem poslovnih kompetencija i programom mentorstva, primjenom novih tehnologija te suradnjom javnog, privatnog i istraživačkog sektora u prekograničnom području.

Očekivani rezultati projekta su: razvijanje transnacionalnog poslovnog klastera, poboljšanje poslovne kompetencije zaposlenika te nezaposlenih osoba kroz programe obuke i praktičnog mentoriranja, stjecanje znanja o uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju MSP-a kroz pilot projekte, nadogradnja modela prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

– Općina Stari Jankovci već duži niz godina svojim aktivnostima i potporama doprinosi razvoju gospodarstva i poljoprivrede.

Naime, i dalje imamo problem niske razine konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kojima će se nastojati odgovoriti zajedničkim aktivnostima kroz demonstracijske, mentorske i suradničke programe, koji će malim poduzetnicima, kao i onima koji to žele postati, pružiti inovativan pristup poslovanju. U samom projektu uspostavit će se demonstracijsko polje kao infrastrukturna potpora za stjecanje potrebnih vještina i kompetencija na ovom području te osnovati prekogranični klaster putem kojeg će se dijeliti stručnost, znanje, poslovne mogućnosti i razvijati nove inicijative. Aktivnosti projekta tako će doprinijeti osnaživanju i razvoju gospodarstva i, u konačnici, zadovoljstvu i sigurnoj egzistenciji stanovništva ovih područja – rekao je Dragan Sudarević, načelnik Općine Stari Jankovci uz kojega su na online konferenciji sudjelovali načelnica Općine Tovarnik Ruža Veselčić-Šijaković, direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore Slobodan Milatović, načelnik Općine Žepče Mato Zovko te direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.

– Ključna uloga Centra kompetencija d.o.o. je kontinuirani prijenos znanja i tehnologija, u cilju povećanja konkurentnosti i pametnog korištenja svih ekonomskih, ekoloških i društvenih vrijednosti prirodnih potencijala na lokalnom području od kojih upravo lokalno stanovništvo mora imati najveću korist. Centar kompetencija d.o.o. će u okviru centrikomNET projekta organizirati tri brokerska i B2B događaja s ciljem povezivanja MSP-ova i znanstveno-istraživačkih organizacija. Izvršit će nabavu potrebne informatičke opreme

kojom će osigurati profesionalni razvoj MSP-ova i nezaposlenih osoba. Navedenim aktivnostima na projektu, te povezivanjem dionika u zajednički prekogranični klaster, osnažit će se inovacijski potencijal koji će doprinijeti povećanju razine konkurentnosti i stvaranju kvalificiranog kadra te poticanju zapošljavanja na području VSŽ – naglasio je Ivan Ambroš, direktor Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj.

Projekt je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020., a sufinanciran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Implementacija projekta započela je 01.08.2020. godine, a trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupan proračun je 659.563,58 €, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.