Općina Štitar objavila jedinstven natječaj – prodaja trnja s poljskih puteva!

Općina Štitar raspisala je javni natječaj za prodaju biomase (drveća i grmlja) sa zapuštenih poljskih puteva na području spomenute općine. Više o svemu općinski načelnik Stjepan Gašparović (HSS):

– S obzirom na to da je velik dio poljskih puteva na području Općine Štitar u zadnjih 30 godina zarastao, jer o njihovom održavanju nije vođeno računa u dovoljnoj mjeri, Općina Štitar nastoji pronaći način da ih dovede u prohodno stanje bez izlaganja znatnom trošku koji bi imala ukoliko bi se pristupilo malčiranju svog tog trnja, grmlja…

Posljedično, navodi nadalje Gašparović, pojedinim dijelovima područja Općine Štitar (Burum) uopće se ne može pristupiti poljskim putevima, nego se prometuje povremenim putevima kojima se prelazi preko privatnih čestica.

– Potreba da se takva situacija promijeni je naglašena, a Općinsko vijeće Općine Štitar donijelo je s tim u svezi izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za održavanje poljoprivrednih rudina. Kao jedna od mjera izvanrednog održavanja poljskih puteva nadodana i prodaja biomase na poljskim putevima.

Zanimljivo, doista…

– Nemam informaciju da je ijedna druga općina provodila sličan postupak pa je lako moguće da je Općina Štitar prva koja ga provodi.

Gašparović o pojedinostima natječaja:

– Natječaj je postavljen tako da je potencijalni kupac dužan o svom trošku okrčiti, pokupiti i izvagati biomasu te platiti Općini Štitar natječajem utvrđenu najpovoljniju cijenu po toni biomase. Da se razumijemo, ne očekujem da će Općina Štitar prodajom trnja na poljskim putevima zaraditi nekakav silan novac. Zarada će biti simbolična, ali bude li postupak uspješno proveden, barem nećemo imati velikih troškova krčenja, a i putevi će biti prohodni – zaključuje Gašparović.

https://www.opcina-stitar.hr/download/javni-natjecaj-prodaja-biomase-na-poljskim-putevima-javni-natjecaj-odluka-o-raspisivanju-i-ponudbeni-list/