Općina Štitar sufinancira prvu nekretninu; 30.000 kuna za bračni par, 15.000 kuna za samca

Općina Štitar raspisala je javni poziv za sufinanciranje stambenog zbrinjavanja. U okviru poziva sufinancirat će se kupnja ili gradnja prve nekretnine na području Općine Štitar za osobe mlađe od 50 godina, a koji su kupili ili grade kuću u 2022. godini i to:

* 30.000 kuna za bračni par;

* 15.000 kuna za samca.

Cilj ove mjere je pomoći mladima u trenutku kada imaju za većinu najveći financijski izdatak u životu – gradnju ili kupnju kuće. Više informacija dostupno je na web stranici Općine Štitar.