Oštećen nasip na Savi kod Štitara; načelnik Stjepan Gašparović apelira na žurnu sanaciju

Nasip na Savi kod Štitara nije baš u najboljoj formi. Rekonstruiran je 2013. godine, odnosno godinu prije velike poplave koja je pogodila županjsku Posavinu. Počeo je popuštati, što je donijelo stanovitu zabrinutost mještana Štitara.

– Riječ je o dijelu nasipa na lokaciji zvanoj Dub, od udaljenoj oko kilometar i pol od središta Štitara prema Babinoj Gredi. Oštećenje se očituje u otkliznuću, što me iznenađuje jer je rekonstrukcija obavljena relativno nedavno. Smatram kako ugroza ne postoji u slučaju uobičajeno visokog vodostaja, ali s obzirom na značaj savskog nasipa u obrani od poplave i na štete koje bi mogle nastati u slučaju reprize katastrofe iz 2014. godine apeliram na Hrvatske vode i druge nadležne institucije da se oštećenje što prije sanira – napominje Stjepan Gašparović (HSS), načelnik Općine Štitar.

Posrijedi je strateški vrlo značajna kota u kontekstu obrane od poplava, jer bi eventualnim puknućem nasipa na dotičnoj lokaciji voda imala otvoren koridor prema Vinkovcima.

– Tako je, jer na potezu prema Vinkovcima nema, primjerice, Spačvanske šume koja bi, kao u slučaju poplave iz 2014. godine, akumulirala silnu količinu vode i spriječila katastrofu najvećih razmjera – zaključuje Gašparović.