TO I MALA DJECA ZNAJU Ulaganje kojim će Vinkovci za 7,5 godina isplatiti investiciju u škole i vrtiće!

IZVOR: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA

Originalnom završnom konferencijom danas je uspješno okončan projekt „Sunčana strana grada” kroz koji su postavljene fotonaponske elektrane na krovove tri vinkovačke osnovne škole, tri dječja vrtića i Tehnološkog parka.

Premda smo navikli na suhoparne završne konferencije projekta namijenjene za političare u prvim redovima, zahvaljujući glumačkoj postavi Gradskog kazališta Joza Ivakić, umjesto klasične završne konferencije organizirana je predstava za predškolce i školarce nižih razreda koji su i krajnji korisnici ovog projekta. Tako su Sunčana i Solarko djeci na igrani način prenijeli znanje o zelenoj tranziciji i čuvanju okoliša. Uz kreativne glumce Gradskog kazališta Joza Ivakić Vinkovci, djeca su saznala na koji način se može koristiti sunčeva energija, kakav utjecaj ona ima na okolinu u kojoj živimo te što će to u budućnosti značiti za naš grad.

Ovih osam fotonaponskih elektrana pokriva prosječno 95% godišnje potrošnje električne energije ustanova na koje su postavljene, što će donijeti veliko smanjenje režijskih troškova.

– Primjerice, u Dječjem vrtiću Pčelica trenutni račun za struju iznosi 1330 eura, a projekcija je da će nakon puštanja solarne elektrane u rad ovaj tjedan on biti tek 200 eura, što je značajna ušteda ne samo za vrtić, nego i za cijelo okruženje.Sva financijska sredstva koja uštedimo vrtić će moći ponovno uložiti u poboljšanje materijalnih uvjeta, u povećanje plaća i u daljnje obrazovanje, a upravo nam je to krajnji cilj – ulagati u naš rad i okolinu za što kvalitetniji život naših sugrađana, tvrdi direktorica Razvojne agencije VIA Danijela Slipčević.

IZVOR: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA

Projekt „Sunčana strana grada“ je ukupne vrijednosti 280 tisuća eura, provela je upravo Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA, a sufinanciran je s 40% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok ostatak sredstava osigurava Grad Vinkovci.

– Naša razvojna agencija VIA dobila je zadatak da sve naše školske i vrtićke objekte pokušamo učiniti što manje ovisnima o velikim režijskim troškovima. U toj smo namjeri dobrim dijelom uspjeli energetskim obnovama, a sada nastavljamo i postavljanjem fotonaponskih elektrana. Dio je ovo sveobuhvatne zelene strategije kojom želimo Vinkovce postaviti visoko na ljestvici modernih, zdravih i učinkovitih gradova te već sada imamo spreman sličan projekt, a kako bi u konačnici ovakve elektrane bile postavljene na krovove svih škola, vrtića i drugih zgrada u gradskom vlasništvu, naglasio je vinkovački gradonačelnik  Ivan Bosančić.

„Sunčana strana grada” nastavak je projekata kojima se doprinosi zaštiti okoliša, smanjenju emisije CO2 i općenito cilju zdravih i zelenih Vinkovaca koje ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama.

– Kroz ovakve projekte želimo sami dodatno proizvoditi električnu energiju kako bi smanjili režijske troškove, a sva sredstva iz proračuna namijenjena za plaćanje režija usmjerit ćemo u obrazovanje, rad s djecom predškolske i školske dobi. Naglasio bih i kako planiramo još projekata koji uključuju sunčane elektrane kako bi dobili energetsku neovisnost, cilj je osigurati fotonaponske elektrane za sve nekretnine u vlasništvu grada, rekao je zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Josip Romić.

Svi objekti, a riječ je o osnovnim školama Vladimira Nazora, Nikole Tesle i A.G.Matoš na koju su postavljene dvije elektrane (škola i dvorana), dječjim vrtićima Stribor, Budućnost i Pčelica te zgradi Tehnološkog parka, prethodno su prošli kroz energetsku obnovu. Ukupna snaga fotonaponskih elektrana iznosi 203,64 kW, a iste će proizvoditi 266.552 kWh električne energije godišnje te će pokrivati prosječno 95% potrošnje navedenih ustanova.

IZVOR: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA

Kada je o samim uštedama riječ, vrijedi istaknuti kako u Tehnološkom parku Vinkovci imaju godišnji trošak za električnu energiju u iznosu od oko 4.000 eura, u OŠ Vladimira Nazora na iznosu su od približno 7.000 eura, u OŠ Nikole Tesle na 6.000 eura, u OŠ A. G. Matoš na oko 15.500 eura, a Dječji vrtić Vinkovci za tri spomenuta objekta godišnje ukupno plaća oko 10.500 eura. Tako se dolazi do brojke od približno 39 tisuća eura, a ako se uzme u obzir da su uštede nakon postavljanja fotonaponskih elektrana procijenjene na 95%, može se reći kako se radi o iznosu od 37 tisuća eura godišnje koji će ostati na raspolaganju za neke druge potrebe i ulaganja.