Penava: Broj uposlenih pripadnika srpske nacionalne manjine u gradskoj upravi je u korektnoj razini

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara doznali smo da Grad Vukovar u suradnji s gradskom tvrtkom Komunalac planira izgradnju parkirališta na području bivše gradske tržnice, a što ujedno znači i sanaciju trenutne pristupne ceste. Planirana je izgradnja 70-ak parkirnih mjesta koja će biti dio prve zone naplate.

Vijećnika Nikolu Mažara (HDZ) zanimalo je u aktualnom satu – tijekom kojeg je gradskim vlastima upućeno 14 pitanja – kakva je situacija sa skloništima na području grada Vukovara.

– Rađena je analiza sustava zbrinjavanja stanovništva u slučaju svih vrsta ugroza i po tom pitanju situacija je relativno dobra. Skloništa na području grada su pretežito locirana u Borovu naselju, no ona su daleko od stanja u kakvim su bila 90-tih godina. U Vukovaru je situacija nešto lošija, jedino moderno sklonište većeg kapaciteta je bilo ono na Olajnici, no bilo ga je nužno ukloniti zbog statičkih struktura – rekao je gradonačelnik Ivan Penava.

Nadalje, moglo se čuti i to da se nastavak izgradnje Ekonomske škole suočava s problemima, jer tržište je poremećeno, a cijena troškova raste. Govora je bilo i o predstavljenom modelu Grada Vukovara kojim se uvažava mišljenje građana kada je u pitanju provođenje mjera štednje javne rasvjete.

Ukoliko ne bismo provodili određene mjere, Grad bi se susreo s višemilijunskim gubicima te si to nećemo dozvoliti. Ponudili smo dva modela; redukcija javne rasvjete i poskupljenje komunalija. Dosad su rezultati temeljem ankete takvi da se velika većina građana izjašnjava za štedljivo ponašanje u pogledu redukcije javne rasvjeteizvijestio je Penava najavljujući i skorašnji rebalans proračuna uz napomenu da je „Grad Vukovar otvoren za sve prijedloge kada je u pitanju rebalans proračuna”.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) upitao je gradonačelnika postoji li plan usklađivanja broja zaposlenih gradske uprave s potrebnim postotkom zaposlenih pripadnika srpske nacionalne manjine?

– Grad Vukovar zaposlio je značajan broj pripadnika nacionalne manjine, postotak mora uvažavati realnost zakonske odredbe. To su procesi koji ovise i o prirodnim priljevima i odljevima. Taj udio je u korektnoj razini, treba voditi računa o ravnopravnom položaju srpske nacionalne manjine – napomenuo je Penava.

Vijećnika Igora Gavrića (HDZ) zanimalo je koliko je Grad Vukovar pomogao gospodarskim subjektima u posljednjih 6 mjeseci?

– Teško govoriti o šestomjesečnom razdoblju, no prethodne godine je u gospodarstvo plasirano 4,6 milijuna kuna. Ove godine osigurano je 1,5 milijuna kuna u proračunu, uz dodatnih 7 milijuna kuna Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara – odgovorio je Penava.

Navedene, ali i sve ostale, aktualnosti s današnje sjednice zabilježene su zvučnim zapisom koji je moguće dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu odnosi-s-javnoscu@vukovar.hr, a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji je dostupan pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.