Penava: Gdje je ravnomjeran razvoj svih dijelova VSŽ? Vukovar je zapostavljen, nema logike…

Strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije bila je tema prve tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara u sadašnjem sazivu. Nazočili su joj i vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić te direktorica Razvojne agencije VSŽ Zrinka Čobanković.

Izvjestitelj je bio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji je naglasio kako se tema sjednice tiče svih stanovnika Vukovarsko-srijemske županije, „jer ona može biti jaka koliko su jake jedinice lokalne samouprave na njenom području”.

U samom uvodu pojasnio je kako sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, od ukupno 31 jedinice lokalne samouprave na području VSŽ njih 30 imaju status potpomognutog područja, kao i to da županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave nakon prethodno pribavljenog Partnerskog vijeća koje je savjetodavno tijelo, obavezno uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova.

Nadalje, Penava je istaknuo strateške projekte Grada Vukovara koji su predloženi na uvrštavanje Plana razvoja VSŽ, a to su: projekt Poljoprivredno-prehrambenog centa AGRO Vukovar, projekt Tehnološki centar Vukovar, nadogradnja vanjskih bazena u sklopu Plivališta Vukovar te izgradnje dvorane za tenis u Vukovaru. Na 2. sjednici Partnerskog vijeća za područje VSŽ održanoj 30. rujna 2020. godine nijedan predloženi projekt nije prihvaćen. Tek nakon inicijative predstavnika Grada Vukovara, projekt proširenja vanjskih bazena u Vukovaru uvršten je, no tek kao podprojekt.

Pozdravljajući sve projekte koji su dio Plana razvoja VSŽ 2021.-2027. gradonačelnik Penava nije propustio podvući:

– Smatram apsolutno nelogičnim i neprihvatljivim da grad Vukovar bude zapostavljen te da za to nema ni jednog valjanog argumenta.

Podsjetivši na sve gubitke grada Vukovara, Penava je postavio pitanje: „Gdje je ravnomjeran razvoj svih dijelova županije?“ te pozvao predstavnike županije na konstruktivan pristup i dijalog.

– Od deset strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije niti jedan nije s područja grada Vukovara, unatoč četiri predložena projekta. Očekujemo da se uvaži mišljenje Gradskog vijeća Grada Vukovara i značenje grada Vukovara te da krenemo u kooperativnu suradnju i ravnomjerni razvoj svih jedinica lokalne samouprave naše županije zaključio je Penava.

Župan Damir Dekanić napomenuo je kako u svome radu teži ravnomjernom razvoju županije:

– Imam dobru volju i želju da se strateški projekti koje Grad Vukovar želi uvrste u Plan razvoja VSŽ, a ukoliko to ne naruši dinamiku razvojnog plana, no jednako tako naglašavam kako se prije svega moraju poštivati procedure pri uvrštavanju strateških projekata u Plan razvoja – rekao je Dekanić.