Pet desetljeća opstojnosti Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije

Tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (VVK) prigodnom je svečanošću danas obilježila svoj veliki jubilej, pola stoljeća djelovanja! Vinkovački vodovod i kanalizacija osnovan je kao manje komunalno poduzeće s namjerom izvođenja radova u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje. S vremenom je sve veći broj djelatnosti prešao u nadležnost VVK, kao što su rješavanje problema u djelatnosti isporuke toplinske energije, čišćenje grada, odvoz kućnog otpada, tržnice na malo, grobljanske usluge te održavanja javnih površina. Nakon Domovinskog rata preuzeta je i uspješno provedena distribucija plina na području županije. Različitim zakonskim izmjenama, većina djelatnosti izdvojena je iz Vodovoda tako da se danas Vinkovački vodovod i kanalizacija ponovno bavi isključivo poslovima skupljanja, pročišćavanja i distribucije vode.

– Tvrtku ne čine uređaji nego ljudi, a danas se naša tvrtka može podičiti velikim brojem stručnjaka koji su spremni odrađivati i najzahtjevnije zadatke koji se pred njih stave u budućem razdoblju. Svake godine ulažemo velika financijska sredstva kako bi stanovnici na našem distribucijskom području imali sigurnu i kvalitetnu vodoopskrbu i odvodnju. Uz sve investicije i projekte koji se provode, svjedoci smo promjena u okruženju, u našim životima, ali i u poslovanju no bez obzira na sve promjene, Vinkovačkom vodovodu će i ubuduće zadovoljstvo građana odnosno naših krajnjih korisnika, biti na prvom mjestu – izjavio je Ivan Rimac, direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije na svečanosti na kojoj je predstavljena i knjiga „50 godina Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije – od malog gradskog poduzeća do regionalnog lidera”, autora Vladimira Ćirića.

 

U okviru javne vodoopskrbe VVK koristi i održava regionalno vodocrpilište u Sikirevcima, sustav Tovarnik i četiri lokalna vodocrpilišta. VVK koristi i održava 630 kilometara vodovodne mreže, 227 km mreže regionalnog vodovoda i 31.296 vodovodnih priključaka, odnosno ima 37.278 korisnika vodovodne mreže.

Jedan od najznačajnijih projekata VVK je regionalni vodovod. Nakon izgrađenih 227 kilometara i uloženih 270 milijuna kuna pri kraju je prva faza izgradnje regionalnog vodovoda. Danas vodu iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima pije više od 100 tisuća ljudi, a taj se broj iz godine u godinu povećava. Preostaje još izgraditi ili završiti cjevovode na području Cvelferije kako bi svi korisnici na distribucijskom području VVK dobivali kvalitetnu vodu iz Sikirevaca.

Svake godine VVK ulaže velika financijska sredstva kako bi stanovnici na našem distribucijskom području imali sigurnu i kvalitetnu vodoopskrbu i odvodnju. Tako je samo u razdoblju od 2016. do 2021. godine u komunalnu infrastrukturu uloženo 600 milijuna kuna iz europskih fondova, sredstava Hrvatskih voda, državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, najviše u projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, vrijedan 384 milijuna kuna. Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje, izgradnju 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica, rekonstrukciju 22 crpne stanice i izgradnju 7 kišnih preljeva i spremnika. U okviru projekta radi se i nadogradnja UPOV-a Jošine na III. stupanj pročišćavanja, a priprema za kućne priključke za korisnike je besplatna.

Zbog svih investicija u vodnom gospodarstvu, a na kojima većinom radi lokalna operativa, slobodno se može reći kako je VVK nositelj gospodarske aktivnosti na našem području te je tijekom svečanosti istaknuto kako će u nadolazećem razdoblju tvrtka još više raditi na poboljšanju tehnologije i procesa poslovanja u cilju povećane efikasnosti i većeg zadovoljstva potrošača.