Plavac mali 2019 Vina Miličić ispravan je i kvalitetan, a niža prodajna cijena je posljedica pandemije

FOTO: Ivan Valentić/PEXELS

Plavac mali 2019 Vina Miličić ispravan je i kvalitetan. Prema mišljenju o kakvoći proizvoda koje je, na zahtjev Državnog inspektorata podnesenog u siječnju 6. ožujka 2024. dala Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a po obavljenom ispitivanju predmetnog uzorka prema službenim rezultatima rumunjskog laboratorija „National Research And Development Institute For Cryogenic And Isotopic Technologies” (Referentnog u EU-u), zaključeno je kako je provedenim analizama stabilnih izotopa u predmetnom uzorku utvrđena sukladnost s vrijednostima koje se prirodno nalaze u vinu. Naglašavamo kako ispitani uzorci pripadaju istoj seriji punjenja.

Plavac mali 2019 se proizvodi i puni u skladu sa zakonom i propisima RH i uredbama Europske unije, na niža prodajna cijena je bila posljedica značajnog pada prodaje i stvaranja velikih zaliha uslijed pandemije korona virusa.

Vina Miličić njeguju višestoljetnu tradiciju vinogradarstva i kvalitetne proizvodnje na Pelješcu.