PODUZETNICI POČETNICI Svi koji ispunjavaju uvjete imaju pravo na 1.000 eura potpore

Na stranicama Grada Vinkovaca objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca – MJERA 2 – Novi poduzetnici. Riječ je o potporama male vrijednosti za mikro tvrtke i obrte koji su osnovani najranije 17.01.2023. godine, a pod uvjetom da prvi put koriste sredstva Grada za početak obavljanja poslovne djelatnosti.

Osim toga, jedan od ključnih uvjeta je i da provode ulaganje na području Grada Vinkovaca te da imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na puno radno vrijeme.

Potpore se dodjeljuju u visini 100% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa potpore 1.000,00 € po plaćenim računima, a prihvatljivi su troškovi vezani uz osnivanje tvrtke/obrta, nabavu strojeva, uređaja, opreme, alata inventara, kao i za marketinške aktivnosti.

Korisnik ove mjere dužan je zadržati poslovnu aktivnost na području grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore te u istom razdoblju osigurati zadržavanje broja zaposlenih. Isto tako, korisnici se obvezuju kako neće otuđiti strojeve, opreme i alate za koju su dobili potporu putem ovog Javnog poziva minimalno 12 mjeseca od isplate potpore.

Isto tako, bitno je naglasiti kako su u prijašnjim godinama svi prijavitelji koji su ispunili uvjete ovog javnog poziva i dobili tražena sredstva, a tako je predviđeno i ovim javnim pozivom.

U 2023. godini otvoreno je 29 novih obrta te 17 tvrtki čiji su vlasnici odlučili koristiti sredstva Grada Vinkovaca u realizaciji svoje poslovne ideje, a ukupno su dodijeljena sredstva u visini od 42.884,24 eura.

Od 2019. godine, od kada se i provodi ova mjera u ovakvom obliku, ukupno 200 poduzetnika koristilo je sredstva Grada za pokretanje vlastitog poslovanja, a takvi poslovni subjekti otvorili su 289 novih radnih mjesta u Vinkovcima.

Sve uvjete ovog javnog poziva možete potražiti ovdje.