Posebna regulacija prometa povodom 56. Vinkovačkih jeseni

Povodom 56. Vinkovačkih jeseni i potrebe za regulacijom prometa iz PU vukovarsko-srijemske dostavili su lokacije i vremenske okvire na kojima će se provoditi posebna regulacija prometa. Evo kako će biti reguliran promet u Vinkovcima sljedećih dana; sutra, 3. rujna, od 6.00 sati do 24. rujna u 17.00 sati zatvara se za promet dionica ceste ulice Duga od raskrižja s ulicom Hansa Dietricha Genschera do Trga bana Josipa Šokčevića, Trg bana Josipa Šokčevića i ulice bana Josipa Jelačića od Trga bana Josipa Šokčevića do raskrižja s Istarskom ulicom i to zbog postavljanja i demontaže središnje pozornice. Nadalje, također sutra, 3. rujna, od 08.00 do 24. rujna u 17.00 sati promet se zatvara na cestama Trg dr. Franje Tuđmana i Trg Vinkovačkih jeseni – za potrebe postavljanja i demontaže šatora i postavljanja štandova Sajma tradicionalnog obrtništva i rukotvorina.

Dana 12. rujna od 09.00 do 13.00 sati za potrebe Mimohoda dječjih skupina za sav promet na cestama na trasi kretanja sudionika zatvorit će se sljedeće ulice i trgovi: Gradska tržnica Vinkovci, Blok tržnica – Ulica V. Kovačića – Ulica kralja Zvonimira (od raskrižja s Ulicom Lj. Gaja do Hrvatskih žrtava) – Ulica Hrvatskih žrtava – Ulica Istarska (od Ulice Hrvatskih žrtava do Ulice bana J. Jelačića) – Ulica Duga (od Trga bana J. Šokčevića do raskrižja Glagoljaškom) – Ulica H. D. Genschera (od raskrižja s Dugom ulicom do raskrižja s ulicom Hrvoja Vukčića Hrvatinića).

Dana 19. rujna u vremenu od 07.00 do 15.00 sati za potrebe svečanog mimohoda kulturno-umjetničkih skupina za sav promet na cestama na trasi kretanja sudionika zatvorit će se sljedeće ulice i trgovi; Gradska tržnica Vinkovci Blok tržnica – Ulica V. Kovačića – Ulica kralja Zvonimira (od raskrižja s Ulicom Lj. Gaja do Hrvatskih žrtava) – Ulica Hrvatskih žrtava – Ulica Istarska (od Ulice Hrvatskih žrtava do Ulice bana J. Jelačića) – Ulica bana J. Jelačića (od raskrižja s ulicom H. Kraljeva do Trga bana J. Šokčevića) – Ulica Duga (od Trga bana J. Šokčevića do raskrižja s Glagoljaškom) – Ulica H. D. Genshera (od raskrižja s Dugom ulicom do raskrižja s ulicama L. Ružičke i J. Matasovića) – pristupna cesta HNK Cibalia – Ulica H. V. Hrvatinića (od raskrižja s ulicom H. D. Genschera do raskrižja s ulicom J. Matasovića).