Postani policajac; slobodno 670 mjesta!

IZVOR: MUP RH

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je dva natječaja kroz koja pozivaju zainteresirane za školovanje za policajca. Jedan natječaj usmjeren je prema srednjoškolcima koji završavaju drugi razred, dok drugi obuhvaća one sa završenom srednjom školom.

Tako, putem Natječaja za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 150 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u školskoj godini 2024./2025.

Za upis u III. razred na Policijskoj školi „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2024./2025. mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski programi te strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.

U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani. Kandidati/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu po programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provesti će postupak po zahtjevu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.

Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini predviđa upis 500 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini.

Program će započeti najranije 7. listopada 2024. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave, odnosno u ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

Sve detalje možete pronaći ovdje.