Potpisan sporazum za osnivanje FLAG-a Vukovarsko–srijemske županije

Dugogodišnja razvojna suradnja Vukovarsko–srijemske županije i Lokalnih akcijskih grupa Bosutski niz, Srijem i Šumanovci, a s ciljem jačanja integriranog razvoja putem provedbe lokalnog razvoja, rezultirala je danas u Palači Srijem u Vukovaru osnivanjem Inicijativnog odbora za formiranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (kratica FLAG op.a.) na području naše županije.

Osnivački Sporazum danas je potpisao župan Damir Dekanić s predstavnicima LAG-ova Bosutski niz, Srijem i Šumanovci.

– Uvijek promatramo što rade drugi, oni koji su ispred nas, i naravno da rado primjenjujemo dobre stvari koje su već uvele i druge zemlje polazeći kroz proces europske integracije, kao i one krajeve Hrvatske koji su već započeli te procese – poručio je župan Dekanić.

Članovi Inicijativnog odbora, otkriva još Dekanić, bili su u posjetu dalmatinskom FLAG-u kako bi se upoznali s cjelokupnom situacijom, pa se i u našoj županiji rodila inicijativa o ubrzanom postupku formiranja FLAG lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu.

– Na ovaj će se način spojiti postojeći LAG-ovi u jedan veći što im daje bolju perspektivu, ali i puno veća sredstva na koja mogu aplicirati – naglasio je Dekanić i dodao kako već postoji jedan projekt koji je u velikoj mjeri već pripremljen, no da bi se on realizirao treba ispuniti pretpostavku osnivanja FLAG-a.

Predsjednik LAG-a Bosutski niz Zlatko Kobašević pojasnio je okupljenima planove koje imaju vezano za FLAG te što oni znače područje Vukovarsko –srijemske županije.

– To je jedan novi oblik financiranja koji dosad nismo imali na ovom području, kao i nova mogućnost prijavljivanja za sredstva iz Europskog fonda za ribarstvo i akvakulturu – pojasnio je Kobašević.

Trenutno su, prisnažio je Kobašević, na prvom koraku, a to je potpisivanje Sporazuma o suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom.

– LAG Bosutski niz sudionik je na brojnim radionicama kroz godinu i smatramo kako imamo mogućnost unaprijediti svoje kapacitete. Imamo Dunav, Savu i gospodarske ribare, pa će se osnivanjem FLAG-a otvoriti mogućnost financiranja, nabavke opreme ali i ostvarivanje svih ostalih mogućnosti koje se pružaju – podvukao je Kobašević te pritom i napomenuo da je sada najvažnije kreirati mogućnosti prema mjerama, a tu prvenstveno spadaju prerađivački kapaciteti.

– Imamo i mogućnost uzgoja i prerade ribe na našem području – zaključio je Kobašević.

Inače, samo Bosutski niz obuhvaća jedanaest jedinica lokalne samouprave, a teren će biti i dodatno analiziran, kako bi baš svi dobili mogućnost da se priključe.