POVRAT POREZA Tko sve mora prijaviti porez na dohodak, a za koga će to uraditi država?

Ilustracija/PEXELS

Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su istu podnijeti do kraja veljače 2024., a tko je sve u obvezi prijaviti porez, detaljno je pojašnjeno na stranicama Porezne uprave.

Tako se godišnji dohodak i godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje i obračunava podnošenjem godišnje porezne prijave, ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

E sad, o čemu se tu radi?

Obveznici koji obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak:

  1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija
  2. porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu,  ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
  3. porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Na osnovi podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku s kojima raspolaže Porezna uprava po službenoj dužnosti slijedećim obveznicima poreza na dohodak u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrđuje i obračunava ukupni godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak:

  1. obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine),
  2. obveznicima poreza na dohodak po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim.

Konačnim drugim dohotkom smatra se:

  1. drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
  2. drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
  3. drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.

Provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
Porezna uprava u posebnom postupku, na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže i na osnovi podataka koje je dostavio porezni obveznik, poreznom obvezniku utvrđuje godišnji dohodak ostvaren u kalendarskoj godini (poreznom razdoblju), te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje. Isto obvezniku dostavlja  najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu.

Ostale uvjete, kao i pravila i izuzetke možete potražiti ovdje.