Poziv za izbor najljepših fotografija s područja VSŽ za kalendar 2022. godine

Povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije pozivamo sve kreativce da se prijave na poziv „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“ za izbor najljepših fotografija s područja Vukovarsko-srijemske županije. Poziv je otvoren od 06. do 31. listopada 2021. godine.

Cilj je fotografijom prikazati ljepotu Vukovarsko-srijemske županije u različitim godišnjim dobima, njenu bioraznolikost, parkove, znamenitosti, manifestacije i sve ono što će dodatno učiniti ju prepoznatljivom većem broju javnosti.

Tko može sudjelovati? Svi punoljetni kreativci/ke, amateri/ke i profesionalci, fotografi/kinje, koji su državljani/ke Republike Hrvatske. „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“ omogućuje autorima/cama široki kreativni izražaj. Fotografije moraju biti snimljene isključivo na području Vukovarsko-srijemske županije i to prema sljedećim temama: godišnja doba, manifestacije, parkovi, rijeke, kulturno-povijesne znamenitosti, tradicijski običaji, ruralni i etno motivi.

Najljepših 13 fotografija (jedna naslovna fotografija kalendara i 12 fotografija za svaki mjesec kalendara) odabrat će žiri Vukovarsko-srijemske županije, dok će na temelju najviše prikupljenih „lajkova“ na društvenoj mreži Facebook biti odabrana jedna fotografija. Mogućnost prikupljanja „lajkova“ bit će moguća u razdoblju od 01. do 07. studenog 2021. godine, na službenoj Facebook stranici „Vukovarsko-srijemska županija“.

Svaki autor/ica može poslati jednu fotografiju koja mora biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu visoke kvalitete, minimalna dimenzija 2500 do 3500 piksela (visina ili širina fotografije), rezolucije najmanje 150 DPI, veličina datoteke do 10 MB. Fotografija se šalje u digitalnom obliku isključivo na e-mail adresu Vukovarsko-srijemske županije foto@vusz.hr uz obavezno navođenje lokacije, kratkog opisa fotografije i što ona predstavlja, ime i prezime autora/ice, adresa i kontakt (e-mail adresa i kontakt broj) se pritom podrazumijevaju.

Fotografija ne smije sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise, a obrada fotografije u programima za uređivanje dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja. Autor/ica sudjeluje isključivo sa svojom fotografijom i preuzima odgovornost za sadržaj, te garantira da ne postoje prava trećih osoba. U slučaju zahtjeva trećih osoba, autor/ica će iste rješavati osobno.

Autor/ica slanjem fotografije daje suglasnost Vukovarsko-srijemskoj županiji da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe i Vukovarsko-srijemske županije.

Inače, Vukovarsko-srijemska županija će, sukladno mogućnostima, provoditi kontrolu profila s kojih su ostvareni „lajkovi“ fotografija, jer je suprotno odredbama poziva korištenje lažnih profila u svrhu povećanja broja „lajkova“ fotografija. Svaki sudionik poziva „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“, koji se koristi lažnim profilom kako bi prikupio veći broj „lajkova“, biti će diskvalificiran.

Fotografije pristigle na poziv „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“, Vukovarsko-srijemska županija može koristiti u promotivne svrhe svojih projekata i aktivnosti, a bez ostvarivanja financijske koristi.

Poziv „Fotografija Vukovarsko-srijemske županije za kalendar 2022. godine“ Vukovarsko-srijemske županije, koji se promovira putem Facebook stranice, je jasno i nedvosmisleno odvojen od samog Facebooka koji ni na kakav način ne sponzorira, promovira ili administrira natječaj. Facebook ni na koji način nije odgovoran ni za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.