Poziv građanima na dostavu prijedloga lokacija za postavljanje stacionarnih radara

Od 1. do 10. ožujka 2022. godine Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimat će prijedloge građana (na e-mail vukovarsko-srijemska@policija.hr) za lokacije koje građani smatraju „rizičnima“, na kojima će se provesti nadzor brzine kretanja vozila.

Akcija će se provesti 24. ožujka, od 00.00 do 24 sata, na lokacijama koje će policija odabrati, uz pomoć sugestija građana, uvažavajući i lokacije koje su se iskustveno pokazale kao mjesta na kojima se učestalo događaju prometne nesreće.

U obzir dolaze točke u prometu na svim prometnicama Vukovarsko-srijemske županije, no, poželjno je da građani u svojim prijedlozima obrazlože razlog zbog kojeg je upravo odabrana lokacija primjerena za odabir tijekom provođenja akcije.

Po zaprimanju prijedloga građana, policija će kroz analizu pristiglih prijedloga odabrati lokacije na kojima će 24. ožujka mjeriti brzinu kretanja vozila, a odabrane lokacije javno objaviti i najaviti putem medija u provođenju akcije 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila.