Projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija“

Završna konferencija projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija“ održana je danas u Velikoj županijskoj vijećnici, u Vinkovcima. Tom se prigodom sudionicima Konferencije pozdravnim riječima obratila ravnateljica Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Zrinka Čobanković koja je naglasila kako poljoprivreda, kao strateški sektor, svojom gospodarskom ulogom pridonosi održivom razvoju Vukovarsko-srijemske županije.

– Ovo je jedan od strateških projekata i od velikog je značaja za Vukovarsko-srijemsku županiju jer je uključen u Dodatak II Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema projekt Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija. U novoj financijskoj perspektivi Europske unije naglasak je na zelenoj i digitalnoj transformaciji što je srž ideje ovog Centra – naglasila je Čobanković koja je pojasnila i kako se trenutno završava I. faza, odnosno provodi se projekt kojim je izrađena dokumentacija za izgradnju Panonskog centra za primjenu digitalnih tehnologija, čime su stvoreni preduvjeti za izgradnju suvremenog i modernog Centra koji je zamišljen kao suvremeni alat za područje cijele županije.

– Naglasak će biti na istraživanjima koja se odnose na implementaciju novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, šumarstvu, vodno-komunalnom gospodarstvu, zaštiti okoliša te biotehnološkom sektoru. Istraživanja koja će se provoditi u Centru će biti neovisna, a rezultati istih bit će dostupni svima kroz neisključivo i nediskriminacijsko širenje rezultata istraživanja – napomenula je Čobanković.

Prisutnima se obratila i ravnateljica Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci Ružica Zucić koja je pojasnila povezanost projekata u čijoj provedbi sudjeluje škola:

– Na samom početku provedbe škola je darovala zemljišnu česticu VSŽ na kojoj se planira izgradnja Panonskog centra. Spomenuta čestica graniči sa zemljištem na kojem je započela izgradnja Centra za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, poznatijeg kao RCK, u sklopu projekta čiji je nositelj PŠŠ – rekla je Zucić naglasivši i kako se projekt sastoji od dvije faze; prva faza ima naglasak na izgradnji RCK dok druga faza podrazumijeva edukacije profesora i učenika te nabavu opreme za RCK.

Uspostavom RCK na sustavan način i u suradnji s različitim institucijama uvodit će se inovativna tehnološka, edukativna, praktična i moderna znanja, vještine i kompetencije koje će biti u skladu s tržištem rada.

Tijekom konferencije održana je i prezentacija u kojoj su voditelj projekta Dino Duždagić te viši voditelj projekta u RA VSŽ i koordinator projekta i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu VSŽ Andrija Matić, nazočnima predstavili ostvarene rezultate i tijek provedbe projekta.

– Vukovarsko-srijemska županija još je u srpnju 2020. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) vrijedan 580.195,00 kn, od kojih je bespovratno 493.165,75 kn, dok razliku sufinancira sama županija – pojasnio je Duždagić.

Idejno rješenje budućeg Panonskog centra sudionicima je predstavio Andrija Matić i pojasnio da se prizemlje sastoji od dva funkcionalna dijela. U jednom je dijelu, naime, predviđeno smjestiti garažu za vozila i radne strojeve, prateća spremišta i sanitarije dok je drugi dio zgrade predviđen laboratorij za robotiku kao i mjesto za bazne stanice te slijetanje bespilotnih letjelica te mjesto za održavanje prezentacija.