Prosječna neto plaća u županiji 6.149 kuna. Predzadnji smo na toj listi!

Prema prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenima u pravnim osobama Vukovarsko-srijemska županija nalazi se na pretposljednjem mjestu u Hrvatskoj, govore najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku, a koji se odnose na prvi kvartal 2021. godine. Prema istom izvoru, prosječna mjesečne isplaćena neto plaća u Hrvatskoj je 7.052 kune, a očekivano, najveća je u Gradu Zagrebu i iznosi 8.493 kune.

S neto plaćom od 5.984 kune na samom začelju nalazi se Virovitičko podravska župana, a slijedi je Vukovarsko-srijemska županija sa 6.149 kuna po zaposlenom.  U odnosu na isto promatrano razdoblje u 2020. godini plaće su ipak porasle za 3,2 posto, no to je i dalje treći najlošiji rezultat u državi (Virovitičko-podravska ima porast od 3,0 posto, a Dubrovačko-neretvanska ima pad neto plaće od 1,5 posto).