PU VUKOVARSKO-SRIJEMSKA Odjel upravnih poslova u Vinkovcima iznimno radi i u subotu, 25. lipnja

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske obavještavaju građane da će, na temelju ukazane potrebe i interesa građana, djelatnici Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja građana, Odjel upravnih poslova, koji se nalazi na adresi Glagoljaška 27b u Vinkovcima, šalter sala, iznimno raditi u subotu 25. lipnja od 7 do 13 sati, i to na poslovima prijave prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica i putnih isprava.

Nadalje, daljnja odluka o radu subotom bit će donesena sukladno mogućnostima i potrebama posla, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti građane putem sredstava javnog priopćavanja.

Ujedno obavještavamo građane da sve potrebne informacije iz spomenutog djelokruga rada mogu dobiti i telefonski na brojeve:

  • osobne iskaznice, prebivalište i boravište +385 32 342 301

  • putovnice +385 32 342 303

  • voditeljica Odjela + 385 32 342 304

Ili elektroničkom poštom na mail vukovarsko-srijemska@policija.hr.