Publicirana monografija Kolona sjećanja 1991.

Grad Vukovar je u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar publicirao monografiju Sjećanje na žrtvu Vukovara 1991. koja slikom i riječju svjedoči o Koloni sjećanja, najvećem komemorativnom skupu u Republici Hrvatskoj, koji je nastao iz spontanosti i emocije Vukovaraca te koji je unazad 24 godine narastao do razine u kojoj ga danas poznajemo zahvaljujući braniteljskim udrugama s područja Vukovara, svećenstvu, ustanovama i institucijama te Gradu Vukovaru.

“Monografija je svojevrstan odgovor na pokušaj Vlade Republike Hrvatske da donošenjem Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta pokuša staviti Kolonu sjećanja pod političku kontrolu”, napisao je u predgovoru vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. 

Monografiju Sjećanje na žrtvu Vukovara 1991. dostupna je (i) OVDJE.