RADNA SUBOTA Po nove osobne iskaznice i putovnice možete i sutra!

Iz PU vukovarsko-srijemske obavještavaju građane da će, na temelju ukazane potrebe i interesa građana, djelatnici Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja građana, Odjel upravnih poslova, šalter sala u Vinkovcima, raditi (i) u subotu 27. svibnja od 7.30 do 14.30 sati i to na poslovima prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica i putnih isprava.

Ujedno obavještaju građane da sve potrebne informacije iz spomenutog djelokruga rada mogu dobiti i telefonski na brojeve:

* osobne iskaznice i prebivalište +385 32 342 301;

* putovnice +385 32 342 303;
* voditeljica Odjela + 385 32 342 304
ili elektroničkom poštom na mail vukovarsko-srijemska@policija.hr.