Razvojna agencija VSŽ kao pokretač razvoja i ključ uspjeha u povlačenju sredstava iz EU fondova

Pristupom Hrvatske Europskoj uniji Vukovarsko-srijemska županija (VSŽ) prepoznala je potencijal povlačenja sredstava iz Europskih fondova. Subjekti s područja VSŽ povlače dovoljno sredstava iz EU fondova, a da je tome tako pokazuje i činjenica da su u zadnjih pet godina ugovoreni projekti u vrijednosti većoj od 3,7 milijardi kuna. EU fondovi su sredstvo pomoći kojim se uspješno ostvaraju ciljevi i unapređuje poslovanje. Posrijedi je čitav niz ugovorenih projekata kojima se unaprjeđuje kvaliteta života građana.

Često se u kontekstu nerazvijenih županija govori upravo o slavonskim županijama. Međutim, posljednjih nekoliko godina napravljeno je mnogo zahvaljujući Kohezijskoj politici i sredstvima iz EU fondova, a upravo su županije i njihove razvojne agencije one koje procjenjuju potrebe „na terenu“ i služe kao poluga razvoja.

– Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije osnovana je 2017. godine kao javna ustanova od strane VSŽ, a započela je s djelovanjem 1. siječnja 2018. godine nakon prijenosa gospodarske cjeline Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. u njezino vlasništvo – podsjeća Ilija Cota, ravnatelj RA VSŽ koja djeluje s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja VSŽ, a temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH obavlja poslove javnih ovlasti i javnog interesa poput izrade županijske razvojne strategije, pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore i projekata za javnopravna tijela i javne ustanove s područja županije, a ujedno provodi i programe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, kao i drugih središnjih tijela državne uprave.

– Kada je riječ o Europskim projektima, od 2007. godine pa do danas sudjelovali smo u pripremi i provedbi 157 projekata ukupne vrijednosti veće od 608 milijuna kuna. Projektni prijedlozi pripremljeni su u suradnji s partnerima/korisnicima: VSŽ, gradovima, općinama, institucijama, osnovnim i srednjim školama, a usmjereni su na široki spektar potreba javnog i civilnog sektora kao što su obrazovanje, socijalne usluge, ruralni razvoj, zaštita okoliša i zdravstvena zaštita dodaje Cota.

RA VSŽ, u funkciji regionalnog koordinatora, zajedno s VSŽ ostvarila je definirane razvojne ciljeve te planira nove za sljedeću financijsku perspektivu 2021.-2027. godine. U novoj financijskoj perspektivi dodatno će se raditi na jačanju projekata iz područja inovacija, digitalizacije, tehnologije i zaštite okoliša s ciljem jačanja konkurentnog gospodarstva, ulaganja u ljudske potencijale te razvoj obrazovnog sektora.

Jedan od značajnijih projekata važnih za djelovanje RA VSŽ s ciljem jačanja provedbenih i razvojnih kapaciteta agencije u pružanju usluga je projekt pod nazivom „ESI fondovima do održivog razvoja VSŽ II“, ukupne vrijednosti veće od 26 milijuna kuna.

Digitalnoj transformaciji i realizaciji pametne regije doprinijet će se uspostavom Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj procijenjene vrijednosti 140 milijuna kuna, u kojemu je nositelj VSŽ.

– Ulaganje u obrazovni sektor uspostavom regionalnog centra kompetentnosti kontinuirano se nastavlja i kroz projekt „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi“ ukupne vrijednosti više od 65 milijuna kuna, dok će se u razvoj poduzetničke infrastrukture kroz projekt Transportno-logističkog centra VSŽ uložiti 305 milijuna kuna – zaključuje Cota uz napomenu da održivi razvoj VSŽ u cjelini počiva na sustavnom praćenju, strateškom planiranju, suradnji, novim idejama i znanjima te da će u skladu s tim RA VSŽ i u budućnosti raditi na provedbi projekata čiji će rezultati pozitivno utjecati na jačanje ljudskih kapaciteta, povećanje konkurentnosti i daljnjeg gospodarskog rasta na području VSŽ.