Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije 1.960.103,78 kuna

Jedan od sedam krajem prošloga tjedna uručenih ugovora o sufinanciranju EU projekata adresiran je na Razvojnu agenciju Vukovarsko-srijemske županije kojoj je u 100-postotnom iznosu odobreno traženih 1.960.103,78 kuna za vlastito sudjelovanje u provedbi projekta „ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije“.

Spomenuti projekt je u provedbi, za njega je prethodno odobreno 22.214.508,25 kuna bespovratnih sredstava dok vlastito sufinanciranje od strane Vukovarsko-srijemske županije, osnivača Razvojne agencije VSŽ, iznosi 3.929.207,56 kuna – rekao je ravnatelj RA VSŽ Ilija Cota koji je dodao kako na provedbi projekta trenutno sudjeluje 29 djelatnika od planiranih 34 čiji se rad financira 85% iz projekta i 15% iz sredstava osnivača, tj. Vukovarsko-srijemske županije.

Odobrenjem ovog projekta u 100%-tnom traženom iznosu (1.960.103,78 kuna) rad djelatnika RA VSŽ koji rade na projektu, a koji županija financira s 15% smanjuje se na 7,5% što predstavlja smanjenje vlastitog sudjelovanja županije u projektu za 50%.

– Posebno želimo napomenuti da ovdje govorimo o ugovorenim bespovratnim sredstvima, sada u ukupnom iznosu od 24.174.612,00 kuna koja je ugovorila Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, a koja se tek realiziraju po odobrenim zahtjevima za nadoknadom sredstava što konkretno znači da djelatnici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije ista trebaju opravdati kroz svoje djelatnosti i svoj rad – naglasio je Cota.

Projekt su osmislili djelatnici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije koja je i nositelj projekta s ciljem pružanja besplatne potpore (potencijalnim) korisnicima za pripremu i provedbu projekata te jačanja kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave te za uspješno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.

– Još jednom pozivamo sve potencijalne korisnike naših usluga da nam se jave i da ih koriste jer su za njih besplatne, a mi kroz pružanje tih usluga „povlačimo“ odobrena sredstva iz projekta. Posebno zahvaljujemo Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na čelu s ministricom Natašom Tramišak što prepoznaje i podupire rad Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Vukovarsko-srijemskoj županiji i županu Damiru Dekaniću na potpori i jačanju uloge Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije te svim korisnicima naših usluga. Ovaj Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava predstavlja nam snažan poticaj za daljnji rad – poentirao je Cota.