REGIONALNA RAZVIJENOST Vinkovci i Vukovar u skupinama iznadprosječnih gradova; evo kako stoji Županija…

IZVOR: Grad Vinkovci

Prema novoj Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti od 5. siječnja ove godine, Vukovarsko-srijemska županija ostala je u I. skupini zajedno s Brodsko-posavskom, Požeško-slavonskom, Sisačko-moslavačkom te Virovitičko-podravskom županijom.

Riječ je o županijama koje se, prema vrijednosti indeksa, nalaze u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne. U nešto boljoj situaciji se Osječko-baranjska županija koja je u II. skupini, a najrazvijenije županije su Dubrovačko-neretvanska, Grad Zagreb, Istarska, Zadarska te Zagrebačka županija te se nalaze u IV. skupini.

 Za izračun indeksa razvijenosti kao pokazatelji se koriste prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva, stupanj obrazovanosti stanovništva (tercijarno obrazovanje) te indeks starenja.

Za razliku županija koje su podijeljene u 4 skupine, gradovi i općine su razvrstani u 8 skupina, gdje je prva skupina ona koja je najslabije razvijena, dok je osma skupina najrazvijenija.

U 7. i 8. skupini se ne nalazi niti jedan grad ili općina s područja naše županije, a jedini grad koji je u 6. skupini razvijenosti jesu Vinkovci. U ovoj skupini prema vrijednosti indeksa nalaze se gradovi i općine koju su u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Među iznadprosječnim gradovima i općinama nalazi se još jedino Vukovar koji je u petoj skupini jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

U četvrtoj skupini nalaze se Županja i Ivankovo.

U trećoj skupini nalaze se Andrijaševci, Cerna, Jarmina, Lovas, Nijemci, Nuštar, Otok, Tovarnik i Vođinci.

U drugoj skupini koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave su Bogdanovci, Gradište, Ilok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vrbanja.

U prvoj, najnerazvijenoj skupini nalaze se sljedeće općine s prostora Vukovarsko-srijemske županije: Babina Greda, Borovo, Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Markušica, Negoslavci, Štitar, Tompojevci i Trpinja.

U odnosu na indeks razvijenosti iz 2018., kada je u Hrvatskoj bilo 304 jedinice lokalne samouprave koje su bile ispodprosječno razvijene, te 252 koje su bile iznadprosječno razvijene, prema novim indeksima razvijenosti 287 jedinica lokalne samouprave ima indeks ispodprosječne razvijenosti, dok njih 269 ima indeks iznadprosječne razvijenosti. U odnosu na 2018. godinu, danas imamo 17 više iznadprosječno razvijenih gradova i općina.

Inače, pokazatelj indeksa razvijenosti u primjeni ponajviše služi za podjelu sredstava iz nacionalnih i europskih izvora i to na način da najslabije razvijeni gradovi i općine dobivaju najveće iznose sufinanciranja u postotku, dok se s rastom razvijenosti gradova i općina taj iznos smanjuje.