Romić s predstavnicima HAKOM-a o pravima i obvezama građana prilikom sklapanja ugovora s teleoperaterima

Zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Josip Romić održao je danas radni sastanak s predstavnicima Glasa potrošača Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Predstavnici HAKOM-a danas i sutra borave u Vukovarsko-srijemskoj županiji s ciljem edukacije građana o telekomunikacijskim uslugama, tj. o pravima odnosno obvezama operatera prilikom sklapanja ugovora, mogućih prijava kvara, prijenosa broja, raskida pretplatničkog ugovora, ali i obeze potrošača stiže informativno i ilustrirano na A4 formatu. Ovom prigodom predstavljen je i novi letak HAKOM-a „Upoznajte svoja prava!”.

U letku je naglašeno što sve operatori moraju napraviti u nekim situacijama prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora. Primjerice, kod usluge interneta mora biti određena minimalna i maksimalna brzina. Nadalje, važno je da korisnici prilikom sklapanja ugovora pročitaju sve one stavke u zahtjevu kako bi bili sigurni da su pristali upravo na onu uslugu koja im je potrebna – rekla je Gordana Kulišić, HAKOM-ova viša stručnjakinja za zaštitu korisnika Gordana Kulišić.

Distribucija letka u Vinkovcima počinje uskoro, a cilj je da ga dobije svako domaćinstvo. Letak će u poštanske sandučiće „sletjeti” zajedno s komunalijama, najavio je zamjenik gradonačelnika Romić, te dodao:

Važno je naši sugrađani budu upoznati sa svojim pravima i obvezama. Pohvalio bih stoga ovom prigodom HAKOM s kojim od ranije imamo jako dobru suradnju u stručnoj i regulatornoj podršci.