Šarić (TZ Županja): Zahvaljujući našim projektima Hrvati u Srbiji dobit će na prepoznatljivosti

Kruno Šarić, direktor Turističke zajednice grada Županje, ima neupitan razlog za zadovoljstvo nakon potpisivanja dvaju ugovora za Programe prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije:

– Sukladno tim ugovorima Turističkoj zajednici grada Županje odobrena su dva projekta u ukupnom iznosu od 48.000 eura. Mi smo vodeći partner u oba, s tim da nam je u jednom partner Udruga bunjevačkih Hrvata Družijanca, a u drugom Festival hrvatskih duhovnih pjesama HosanaFest.

Šarić naglašava kako su u pripremi i prijavi projekata sudjelovali Županjska razvojna agencija – Žura i Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije.

– Na razini Republike Hrvatske odobreno je 25 projekta, a među njima s i naša dva. Uz financijski aspekt ove priče jednako je važno kako će ovim projektima Hrvati i hrvatske udruge u Republici Srbiji dobiti na prepoznatljivosti, a dodanu vrijednost svakako čini i povezivanje udruga naših dvaju susjednih država – zaključio je Šarić.