SMIRIVANJE RATARA Zbog loše procjene, Ministarstvo ratarima daje dodatnih 10 mil €!

Ilustracija/PEXELS

Vlada Republike Hrvatske je u studenom 2023. godine donijela Odluku o Programu potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva vrijednom 10,113 milijuna eura. Navedenim Programom osigurana je potpora proizvođačima u sektoru zbog tržišnih poteškoća, a kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Hrvatskoj.

Sukladno Programu vrši se isplata potpore koja će biti okončana do 31. siječnja.

Kako je odaziv na javni natječaj bio visok te je prijavljeni broj proizvođača i površina ratarskih kultura bio viši od očekivanog što je dovelo do nižeg konačnog intenziteta potpore po hektaru od Programom planiranog iznosa od 135 eur/ha, Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je dodatni Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva, u ukupnoj vrijednosti od 10 milijuna eura, u okviru kojeg će za potporu biti prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima korisnik potpore uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ii raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Novi Program bit će predstavljen predstavnicima sektora na sastanku ovog tjedna, javljaju iz Ministarstva poljoprivrede.