STALNI RADNI ODNOS Evo koja ustanova traži medicinsku sestru/tehničara!

IZVOR: Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci

Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci objavio je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vrijeme, radi obavljanja posla medicinske sestre/tehničara.

Uvjeti koje moraju ispuniti svi oni kojima je zanimljivo ovo radno mjesto obuhvaćaju završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara, položen stručni ispit, 1 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta te nepostojanje zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

S kandidatima koji se prijavljuju na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja članovi Povjerenstva provesti će provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, kako bi se utvrdile sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta, temeljem kojega će se odabrati kandidat. Svaki član Povjerenstva boduje kandidate ponaosob, za sebe, te se bodovi zbrajaju.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua biti će objavljeni na web stranici ustanove domvinkovci.hr

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci, Nikole Tesle 43 b, 32 100 Vinkovci, s naznakom „Natječaj za medicinska sestra/tehničar,-ne otvaraj“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ostale uvjete natječaja potražite OVDJE