Stožer donosi nove mjere: Nema božićnog šopinga kakvog pamtite!

Nacionalni Stožer civilne zaštite danas je javnosti predstavio nove mjere koje će uskoro stupiti na snagu. Prema izjavi šefa Stožera Davora Božinovića, odluka će biti potpisana tijekom dana, a trebala bi stupiti na snagu već ove subote te bi bila na snazi najmanje do 10. siječnja iduće godine.

Cilj je organizirati djelatnost trgovina kako bi se dodatno poradilo na suzbijanju COVID pandemije. Pravila za trgovine su, po kvadraturi, sljedeća:

  • u trgovinama koje imaju do 10 kvadrata prodajnog prostora može biti samo jedan kupac.
  • od 11 do 100 kvadrata najveći dopušteni broj kupaca koji simultano mogu biti u trgovini mora biti osigurano najmanje 10 kvadrata po kupcu.
  • do 200 kvadrata  za svakog kupca mora biti najmanje 12 kvadrata.
  • do 2.000 kvadrata za svakog kupca mora biti najmanje 16 kvadrata,
  • veće od 2.000 kvadrata mora biti najmanje 20 kvadrata
  • za trgovačke centre najveći dopušteni broj simultanih kupaca će se odrediti tako da za svakog kupca mora biti najmanje 16 kvadrata.

Prodavaonice i trgovački centri će to morati jasno istaknuti na ulazu i strogo će se morati pridržavati toga. Sve prodavaonice su dužne za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca poduzeti dodatne mjere kako u prostorima ne bi boravio veći broj kupaca od dopuštenog. Za trgovine s više od 2000 kvadrata uvode se i dodatne epidemiološke mjere koje uključuju obustavu organiziranog prijevoza kupaca, sprječavanje ulaska prekomjernog broja kupaca i uvođenje redara koji će spriječiti ulazak prevelikog broja kupaca, obaveza uklanjanja ili onemogućavanja sjedenja u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara, uklanjanje ili onemogućavanje aparata za zabavu“, naglasio je Božinović.