STRADALO 27 ŠKOLA Fuchs: Ako je potrebno raditi izuzeća, onda je to kod ovakvih situacija…

U prošlotjednom olujnom nevremenu na području Vukovarsko-srijemske županije stradalo je 27 škola, što čini oko 50% ukupnog broja škola.

– Većina nastale štete odnosi se na stradala krovišta škola, od kojih su neka u potpunosti uništena. Nažalost, kao posljedica došlo je do prodiranja vode u unutarnji prostor škola te uništenje opreme i školskog inventararekao je danas vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić koji je u pratnji dvojice ministara, Marija Banožića i Radovana Fuchsa, obišao školsku zgradu županjske Gimnazije (koju koriste i Tehnička te Obrtnička škola) te osnovne škole u Cerni i Gradištu.

– Nakon prioritetne sanacije pronaći ćemo najbolje trajno rješenje kako bi se nastala šteta u potpunosti sanirala te kako bi se učenici početkom rujna vratili u svoje škole – dodao je Dekanić.

Resorni ministar Fuchs je, pak, naglasio:

– Županjska Gimnazija, kao i objekt osnovne škole u susjednom Gradištu, pretrpio je velike štete i treba napraviti ozbiljan projekt sanacije. Dakle, projekt, projektna dokumentacija, nakon toga troškovnik te raspisivanje javnog natječaja nakon kojega se pristupa radovima. Naravno da je vrijeme vrlo kratko, ali postoje i određena izuzeća u samom postupku javne nabave, ako vrijednost prijeđe određenu sumu.

Vukovarsko-srijemska županija kao osnivač će uputiti zahtjev prema Uredu za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva sa zamolbom od izuzeća zbog hitnosti postupka.

– Ako je potrebno raditi izuzeća, onda je to kod ovakvih situacija s obzirom na to da se radi o školskim objektima. Duboko sam uvjeren da će uz sve napore županije i ravnatelja nastava biti redovita i bez ikakvih privremenih rješenja – poentirao je Fuchs.