SVI NA BENZINSKE Od sutra značajno poskupljenje goriva!

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:
 

1,42 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,04 EUR/l) 
1,43 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,05 EUR/l)
0,89 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,04 EUR/l)
1,17 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,02 EUR/kg)
1,73 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,02 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
 

1,54 EUR/l za benzinsko gorivo
1,59 EUR/l za dizelsko gorivo
0,98 EUR/l za plavi dizel
1,41 EUR/kg UNP za spremnike
2,04 EUR/kg UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.