„A sada – čitam!“ – uspješan osnovnoškolski projekt poticanja čitanja književnih djela u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Piše: Matej Delaš Već sam jednom napisao (nije da se ponavljam) da su predrasude o čitanju…