Penava: Želimo izbjeći zatvaranje bazena, iako su troškovi energenata porasli s 1,5 na 10,4 milijuna kuna!

I 11. sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom gradonačelnika; pitanja je pritom uputilo…

Penava: Dok se ne dogodi konkretna odluka Vlade svi smo pod prijetnjom blokada, otpuštanja…

Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 11 vijećnika…

Penava: Broj uposlenih pripadnika srpske nacionalne manjine u gradskoj upravi je u korektnoj razini

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara doznali smo da Grad Vukovar u suradnji s gradskom…