Čak 95,34% anketiranih Vukovaraca za redukciju javne rasvjete s ciljem uštede

Od 11. do 19. ožujka građani Vukovara su se, sukladno svojim stavovima, na štandovima postavljenima u…