HARISSONOVO CVIJEĆE Uspomena na novinare poginule u Domovinskom ratu

Kod pješačkoga mosta Jean-Michela Nicoliera u središtu Vukovara otkrivena je spomen ploča “Harrisonovo cvijeće” u spomen…