U tijeku projekt modernizacije javne rasvjete u Vukovaru

Grad Vukovar provodi projekt modernizacije i poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete čime postiže smanjenje potrošnje električne…

SUNCE NAD VUKOVAROM Penava: Osigurana sredstva za izgradnju 12 solarnih elektrana

Gradu Vukovaru odobren je još jedan projekt prijavljen na poziv MRRFEU-a iz programa „Energija i klimatske…

Grad Vukovar EU sredstvima u istraživanje geotermalnih izvora

Gradu Vukovaru odobren je projekt „Čista energija za Vukovar“ za koji je 24. svibnja 2022. s…