U Vinkovcima kvadrat stana čak i do 1.500 eura, a kvadrat kuće u Privlaci 168 eura!

U ožujku je otvoren novi krug APN-a u okviru kojeg država potpomaže mlađe od 45 godina…

Jedan kvadrat stana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji vrijedi kao 4,2 kvadrata u našoj županiji!

Ekonomski institut iz Zagreba objavio je publikaciju „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2020”. Prema navedenom izvješću,…