Župan Dekanić s biciklističkog odmorišta poručuje: Poduprijet ćemo razvoj cikloturizma!

Nastavno na Program razvoja cikloturizma na kontinentu, započetog u 2017. godini, Vukovarsko-srijemska županija je u četvrtoj…