Nuštarci za Banovinu prikupili 8.000 komada prijeko potrebnog Diljeva crijepa tip 104

Prema dosadašnjim procjenama u seriji potresa u Sisačko-moslavačkoj, ali i okolnim županijama, oštećeno je više od…