UČILIŠTE STUDIUM 10. listopada Dan otvorenih vrata i 20% popusta na programe prekvalifikacije!

Prvo učilište sa znakom hrvatske kvalitete ponovno odobrava velike popuste. Vodeća institucija u obrazovanju i prekvalifikaciji otvara…