Obilježena 30. obljetnica teško zamislivog zločina u Veleprometu za koji još uvijek NITKO nije odgovarao!

Nakon sloma herojske obrane Vukovara praktički cijeli grad pretvoren je u logor. A najveći sabirni centar…