SPASI ŽIVOT, DARUJ KRV Hvala za humanost i solidarnost!

Hrvatski Crveni križ ove godine obilježava tri značajna jubileja; 145 godina postojanja i djelovanja Crvenog križa…